Adana Eskiden Nereye Bağlıydı?

Adana Eskiden Nereye Bağlıydı?
Adana Eskiden Nereye Bağlıydı?

Adana Eskiden Nereye Bağlıydı? Adana, Türkiye'nin güneyinde yer alan ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca farklı imparatorlukların ve devletlerin yönetimi altında kalmıştır. Bu makalede, Adana eskiden nereye bağlıydı sorusunun yanıtını ararken, şehrin tarih boyunca bağlı olduğu yönetim bölgelerini ve bu bölgelerin özelliklerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Adana'nın Tarih Öncesi Dönemleri

Hititler Dönemi

Adana'nın bilinen en eski yönetim bağlılığı, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. M.Ö. 15. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir parçası olan Adana, o dönemde Adaniya olarak bilinmekteydi. Hititler, Adana'yı stratejik ve ticari bir merkez olarak kullanmışlardır.

Asurlular ve Persler Dönemi

Hititlerin ardından Adana, Asurlular ve Persler gibi büyük imparatorlukların egemenliği altına girmiştir. Asurlular döneminde Adana, Kizzuwatna olarak bilinen bölgenin bir parçasıydı. Persler döneminde ise Adana, Pers İmparatorluğu'nun satraplıklarından biri olan Kilikya Satraplığı'na bağlıydı.

Helenistik ve Roma Dönemi

Makedonlar ve Seleukoslar

Büyük İskender'in Asya seferi sonrası Adana, Makedon İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. İskender'in ölümünden sonra ise Seleukos İmparatorluğu'nun kontrolü altına girdi. Bu dönemde Adana, Antiochia ad Sarum adıyla anılmaktaydı.

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi ile birlikte Adana, Roma'nın Kilikya Eyaleti'nin bir parçası haline geldi. Roma İmparatorluğu döneminde, Adana önemli bir ticaret merkezi olarak gelişti ve Roma kültürünün etkisi altında kaldı.

Bizans ve Arap Dönemi

Bizans İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu'nun bölünmesinden sonra Adana, Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Bizans döneminde Adana, Cilicia Secunda olarak bilinen bölgenin merkeziydi. Bu dönemde şehir, hem askeri hem de ticari açıdan önemini korudu.

Arap İmparatorlukları

7.yüzyılda Arapların Anadolu'ya yaptığı seferler sonucunda Adana, Emevi ve Abbasi İmparatorluklarının kontrolüne geçti. Bu dönemde Adana, Thughur adı verilen sınır bölgelerinden biri olarak kullanıldı ve İslam kültürünün etkisi altına girdi.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu İmparatorluğu

11.yüzyılda Adana, Selçuklu İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi. Selçuklu döneminde Adana, Selçuklu Beylikleri'nin yönetimi altında kalmıştır. Bu dönemde şehir, Türk-İslam kültürü ile daha da zenginleşmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu

14. yüzyılın sonlarında Adana, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Osmanlı döneminde Adana, Adana Eyaleti adıyla anılan bölgenin merkezi oldu. Osmanlı yönetimi altında Adana, ekonomik ve kültürel olarak büyük bir gelişme göstermiştir.

Cumhuriyet Dönemi

Türkiye Cumhuriyeti

Cumhuriyetin ilanından sonra Adana, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olarak yerini almıştır. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte Adana, modern Türkiye'nin bir parçası olmuştur. Bugün, Adana Türkiye'nin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir.

Adana'nın Bağlı Olduğu Bölgeler

Antik Dönem Bağlılıkları

  • Hititler: Adaniya
  • Asurlular: Kizzuwatna
  • Persler: Kilikya Satraplığı
  • Helenistik Dönem: Antiochia ad Sarum
  • Roma: Kilikya Eyaleti

Ortaçağ Bağlılıkları

  • Bizans: Cilicia Secunda
  • Araplar: Thughur
  • Selçuklu: Selçuklu Beylikleri

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi

  • Osmanlı: Adana Eyaleti
  • Cumhuriyet: Türkiye Cumhuriyeti'nin Adana İli

Sonuç

Adana, tarih boyunca farklı medeniyetlerin egemenliği altında kalmış ve her dönem farklı bir yönetim bölgesine bağlı olmuştur. Adana eskiden nereye bağlıydı sorusunun yanıtı, şehrin tarih boyunca Hititler'den Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok farklı imparatorluğun ve devletin parçası olduğudur. Bu zengin tarihi geçmiş, Adana'nın kültürel ve ekonomik çeşitliliğini artırmış ve şehri günümüzün önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Erkek Saç Modelleri 2024: Yeni Trendler ve İpuçları

İdle Office Tycoon Hediye Kodu – Güncel En Etkili Hile Kodu

Yusuf Kavaklı Kimdir Hakkında Bilgi